Home

FAQ - Ofte stilte spørsmål:

Er det tilrådelig å optimalisere en helt ny bil ?
Det er ikke noe prinsipielt i veien for det, men man anbefaler at både motor og bremser bør ha gått ca 3-4000 km før man utsetter bilen for den høyere ytelsen. Hvis bilen ikke er innkjørt og har "løsnet" enda, så er det mulig at det tar litt tid før ekstraeffekten kommer fram. Da blir med andre ord bilen bare sprekere og sprekere etterhvert.

Må man melde fra til forsikringsselskapet ?
Det er bilens eier som er ansvarlig for å melde fra om høyere ytelse.

Gjelder fabrikkgarantien etter optimaliseringen ?
Både ja og nei. Fabrikken / importøren vil sikkert ikke garantere mot skade som er oppstått som følge av motorens høyere ytelse og eventuell ekstrem bruk. Men de kan ikke trekke seg fra garantien som gjelder skader eller mangler som ikke har med tuningen å gjøre.

Hvilken garanti får jeg ?
Vi garanterer at optimaliseringen vil gi den økte effekten som er bestilt (tallene kan avvike noe ettersom ingen biler er helt like).
Er du ikke fornøyd setter vi bilen tilbake slik den var før optimaliseringen - gratis !
(No cure - no pay)

Er optimaliseringen skadelig for motoren ?
Man regner med at en normal tuning ikke forårsaker mer slitasje enn normalt dersom bileier følger normalt kjøremønster. Vi liker å snu det litt på hodet og si at et agressivt kjøremønster har mer å si for slitasje uansett om bilen er tunet eller ikke.

Hvorfor blir ikke bilene optimalisert rett fra fabrikken ?
Fabrikantene har uten tvil de beste ingeniørene, men de har andre parametere å jobbe etter. Avgassnormer skal tilpasses flere markeder, og svært varierende drivstoffkvalitet i alle land i verden hvor bilene skal selges, og bilene skal tilpasses forsikringsklasser i forskjellige land. Dette er kun noen av begrensningene som ingeniørene må arbeide etter.
Vår optimalisering er en individuell tilpasning som er langt innefor EU-krav og godkjenning.

Lager dere et eget program for hver bil, eller bruker dere et standardprogram ?
Som basis bruker vi det originale programmet som fabrikken har laget spesifikt til din bil. Vi modifiserer kun det som er nødvendig for å optimalisere ytelsen. Dette er for å unngå at noe ikke virker, eller virker dårlig etter tuningen. Alt som har med sikkerhet å gjøre er ikke modifisert, og er fortsatt på plass i bilen din.

Vil min turbodisel sote etter optimalisering ?
Soting er et tegn på luftmangel (oksygenmangel - dårlig forbrenning). En ofte årsak til soting kan være at luftfilteret er for tett. Skift luftfilter, helst til et sportsfilter med høy gjennomstrømming. Nyere biler med partikkelfilter skal ikke sote, men det er viktig at den som gjør tuningen sørger for at partikkelfilteret ikke tetter seg. Her slurves det mye blandt de ikke seriøse tunerne.

Kan jeg benytte 100% biodiesel etter optimalisering ?
Dersom motoren er laget for 100% biodiesel fra fabrikanten kan ingen skade skje. Men biodiesel har en annen viskositet enn vanlig diesel, og som regel får man ikke samme drivstoff-flyt. Ved utilstrekkelig flyt blir det dermed også for lite ladetrykk. Resultatet er mindre motorytelse. Den vanlige dieselen man finner på bensinstasjoner som har innblandet biodiesel (som oftest langt under 10%) er det ikke noen problemer å bruke.

Endrer noe seg f.eks kaldstartforhold eller diagnosemulighet ?
Bilen er på alle punkter som seriemessig - med unntak av maksimal motorytelse

Må jeg gjøre noe selv med optimaliseringen ?
Nei, vi utfører optimaliseringen, - bare sett deg inn og kjør !

Kan man se på bilen at den er trimmet ?
Normalt ikke. På de fleste servicer ser man etter feilmeldinger på elektronikken, så gjør man eventuelt noe med disse og foretar normalt vedlikehold. Med fabrikkutstyr kan man gå i dybden for å undersøke om det er parametere som er forskjellig fra originalt, men vanligvis gjør man dette kun hvis man har misstanke om at abnorme verdier forårsaker vanskeligheter for drivverket, noe det ikke bør gjøre dersom bilen er tunet av proffesjonelle aktører.

Hvor høy blir topphastigheten og hvor mye fortere går bilen fra 0-100 ?
Eksakte svar kan man ikke gi, fordi forskjellig girutveksling, forskjellige dekk osv påvirker tallene. Derfor orienterer vi oss kun mot dreiemoment og ytelse i motoren, men vi garanterer at du kjenner god forskjell umiddelbart (no cure - no pay).

Kan jeg regne med å spare drivstoff ?
Ja, de fleste av våre kunder rapporterer om mindre drivstofforbruk. Vi utnytter hver dråpe drivstoff mer effektivt. Dersom man hele tiden tar ut den høyere effekten vil det være mulig å forbruke mer, men det vil i så fall bli "villmannskjøring". Ved et normalt kjøremønster kan man regne med besparelse på mellom 5-15%, mendisse tallene er avhengig av mange parametere (dekkvalg, motorvei / landevei / bykjøring, automat / manuell osv).

Er det lett å gjøre om trimmingen til normalt igjen ?
Ja, vi laster bare originalprogrammet tilbake i bilen din.

Hvor ny må bilen være for å optimaliseres ?
Her er det ingen 100% regel. Vi har trimmet mange biler som har gått langt med svært vellykket resultat, men det vi ønsker å sette fokus på er:
1. At bilen er i fabrikkmessig god stand slik at det ikke er noen komponenter som er slitt og dermed kan redusere effektuttaket (svakeste ledd i kjede osv...) Derfor opplyser vi om dette spesifikt og informerer om at vi tar forbehold i forhold til vår vanlige fornøyd-garanti da dette ansvaret som gjelder teknisk stand hviler på bileier.
2. Faren for at statistikken kommer og at tilfeldig enkelte deler nærmer seg utslitt etter hvert som bilen har gått langt gjør at sannsynligheten for unormal oppførsel kan være større. Så lenge bilen er godt vedlikeholdt og dette ikke er tilfelle så er det ikke noe problem. Vi er kjent for den sikre tuningen, men vi vil nødig havne i den situasjonen at det er sistemann under panseret som får skylda for alt som skjer etterpå av tilfeldig redusert drift fordi bilen er gammel og får normalt aldersmessig vedlikehold underveis..

Blir det mer slitasje etter optimaliseringen ?
Dersom du til hele tiden utnytter den merytelsen motoren har fått kan noe høyere belastning opptre. Derimot ved normal kjøring er dette ubetydelig.

Vil det oppstå problemer ved EU-kontroll og avgassmåling ?
Nei, både diesel- og bensinmotorer forblir innenfor kravene dersom det ikke er andre komponenter eller årsaker til at bilen slipper ut mer avgass.

Kan jeg trimme ytterligere før eller etter optimaliseringen hos dere ?
Små forandringer som bytting av eksosanlegg eller luftfilter er greit, men ved større inngrep må programmet tilpasses bilen det skal brukes i. Vår policy er å levere ytelse som du vil merke godt, men innenfor vanlige toleransegrenser mht. slitasje etc.Vi anbefaler ikke uten videre vanlig tuning dersom bilen i utgangspunktet ikke er fabrikkmessig.

Må jeg tanke 98 oktan, eller kan man bruke dårligere bensin ?
Vi setter opp bensinbiler til å kunne bruke 98 oktan, men den fungerer helt normalt også på 95 oktan. For å få maksimalt utbytte av ytelsen bør du tanke 98 oktan. Før du optimaliserer bør det i så fall kun være 98 oktan på tanken. Men nesten alle moderne biler har en moderne motorstyring med tenninningsbank-regulering (sjekk fabrikkdata). Dersom bilen da får lavere oktan vil motorstyringen automatisk sørge for å justere tenningen tilsvarende.

Ser verkstedet noe feil på sitt diagnoseapparat ?
Det vil fortsatt være mulig å foreta elektronisk diagnose som normalt. Noen verdier er forandret på med tuningen og kan eventuelt måles eller avleses, men de skal ikke gi feilmeldinger hvis bilen ellers er i stand. Siden ny elektronikk utvikles stadig må vi ta forbehold om hva fabrikkantene utvikler for senere generasjoner diagnoseutstyr.

Blir det mer motorstøy ?
Ved stillstand og normal kjøring er det ingen avvik fra originalt. Ved bruk av den høyere ytelsen kan det på enkelte biler gi minimalt mer motorstøy. Noen med "fine motorører" kan høre en noe anderledes gange da vi normalt bruker en fetere blanding på lavere turtall for å oppnå bedre smøring og mindre sjans for kveling, men beskrives som "penere gange".

Må jeg ha bilen til service oftere ?
Serviceintervallene forblir de samme dersom man ikke forandrer kjørestil etter tuning.

Er det nødvendig med oljekjøler ?
Ved normal kjøring er det ikke nødvendig. Den ekstra ytelsen du får til rådighet blir ikke utnyttet hele tiden, men tatt fram når du trenger den, f.eks. til forbikjøring etc. Dersom bilen skal brukes i racing elle lignende hvor bilen får vedvarende høyere belastning enn originalt, må bilen bygges til formålet. Vår optimalisering er ikke ment å brukes i racingbiler uten videre eller hvor bilen får vedvarende høyere belastning enn originalt.

Er det noe vits i å bytte til sportsluftfilter ?
Et sportluftfilter sørger for bedre pusting for motoren. Det gir kun minimalt bedre ytelse (maks 3kW), men et tett filter reduserer ytelsen og får motoren til å sote mer. Derfor anbefaler vi på generelt grunnlag sportsluftfilter uansett om bilen er trimmet eller ikke. Det sørger for at motoren ikke får dårligere ytelse mellom serviceintervallene.

Er det lovlig å trimme ?
Det nå ut til at importavgiften fra 2017 ikke lenger vil ha elementet av motoreffekt. Det vil si at avgiftene ikke lenger beregnes fra motoreffekt men fra vekt og utslipp av CO2 + NOX osv. Dermed kan man øke effekt uten at dette blir avgiftsbelagt.
Det har tidligere vært en del debatt i media om regelverket som har vært gjeldende til 2016:
Vi har forstått dette regelverket slik:
1. Det er fra myndighetenes side lagt inn et "slingringsmonn" på 15% i forhold til nominell effekt som ikke skal utløse avgifter dersom bilen skulle bli målt for kontroll.
2. Dersom man rapporterer endring skal det beregnes avgifter også innenfor 15%, dvs man skal betale avgift for f.eks. ekstra 10%.
3. Det har vist seg at den ene rullende landeveien som brukes til måling av effekt som biltilsynet har (i Trøndelag) ikke er godkjent for måling til beregning av avgifter. Den eneste metoden som kan brukes er å måle motoreffekten slik fabrikkantene gjør på godkjent laboratorium, nemlig med motor utmontert i en godkjent bremsebenk, motoreffekt målt på motorakselen under gitte temperaturer, luftfuktighet osv (noe som er en svært kostbar og komplisert affære).

Vi har gjort oss disse frie betraktningene:
De som trimmer motoren under 15% og sier fra må betale avgift.
De som trimmer motoren under 15% og ikke sier fra slipper unna etterberegning av avgift ved eventuell kontroll (som likevel pr. dags dato i praksis er lite gjennomførbart).
De som trimmer motoren over 15% og ikke sier fra løper svært liten risiko fordi det ifølge Bjørn Fremstad i Vegvesenet ikke vil stoppes tilfeldige biler. Det må foreligge misstanke om trimming. Dessuten er det i praksis ikke mulig å etterberegne avgift før man har montert ut den aktuelle motoren og sendt den til godkjent testlab med effektmåling på motoraksling (ikke på rullende landevei). Dette skal foregå under gitte krav til temperaturer, luftfuktighet, atmosfæretrykk osv.

Vi registrerer at noen journalister har provosert fram uttalelser fra enkeltpersoner for å lage en tilspisset sak i media. Vi har inntrykk av at dette er krisemaksimert ut fra at man må lage en story som selger opplag selv om realitetene i praksis blir håndtert annerledes. I og med at Bjørn Fremstad i Vegvesenet har uttalt at man ikke vil stoppe tilfeldige biler og at det i praksis er bortimot umulig å kontrollere effekt, har enkelte journalister nå snudd og skriver at tuning er "fritt fram".

Vi håper at vi med dette har summert debatten i media og ikke har tatt fra deg lysten til å tune bilen din. Vi skulle ønske at flere nevner alle fordelene med tuningen, f.eks mindre forbruk, sikrere forbikjøringer, mindre utslipp osv.

Jeg kjenner flere som har trimmet bilen uten å godkjenne hos biltilsynet. Sender dere informasjon til biltilsynet ?
Det er bileierens ansvar å godkjenne endringer i bilen. I Tyskland godkjenner man biler enkeltvis hos TÜV (tilsv. tysk biltilsyn) med optimalisert / trimmet motor. Dette gjøres der med en helt annen og uproblematisk innstilling til kundene / bileierne.

Hvorfor får man ikke så stor nytte av optimalisering på biler uten turbomotor ?
Motorer med turbo betegner man som "tvangsmatet". Turboen sørger her for å mate inn nok luft (oksygen) til at det kan tas ut ytelser ut over det normale (bensin-turbomotorer 20-50%, diesel-turbomotorer 25-45%). Vanlige "sugemotorer" (ikke-turbo-motorer) mangler denne muligheten og får dermed begrenset effekt av en optimalisering (ca 8-12%).