Home

Vi har gjort trimming / tuning til en enkel sak å gjennomføre.

Vi behersker de forskjellige metoder og teknikker som vi tilpasser individuelt til din bil. Er du i tvil om hvilken metode som er best for deg og din bil ... ta kontakt så vurderer vi sammen !

Chiptuning / datatuning (data tuning / datatrimming / data trimming ):

Noen kaller det også optimalisering eller remapping. "Chiptuning" blir blandt mange brukt som et samleord for motortuning. Med denne metoden kan vi forandre på motorens karakteristikk uten å skifte fysiske deler men utveksler kun data (reprogrammering). Dette er mulig i de tilfeller hvor informasjonen om motoren er tilgjengelig enten via service-kontakt (OBD-2) eller direkte på motorstyringen (motorcomputeren / forkortet ECU på engelsk). Vi leser altså først ut dataene som ligger originalt i bilen før vi modifiserer disse og legger inn nye parametere som gjør motoren mer effektiv både ytelsesmessig og drivstoffmessig. Finn din bil

Chipping / chip tuning / chip trimming:

Er det samme som chiptuning / datatuning, men her må det fysisk byttes databrikke (chip) i motorstyringen. Uttrykket kommer egentlig fra å skifte chip (databrikke) i bilens motorstyring (motorcomputer). Mest vanlig i de tilfeller hvor det er benyttet ikke-reprogrammerbare databrikker (såkalt ROM) eller hvor motor-informasjonen ikke er tilgjengelig gjennom servicekontakt eller annet kontaktpunkt. Ultimo AS utfører chipping med nyeste teknologi på lik måte som en datatuning med individuell avlesning og programmering / tilpassing av hver enkelt bil. Denne metoden blir mer sjelden på nyere biler da de fleste etter hvert benytter nyere teknologi (med RAM-brikker /chips som er reprogrammerbare). Finn din bil

 

Powerboks ( power boks / powerbox / power box )

Mange kaller dette også chiptuning, noe som i vår terminologi blir feil. Her benyttes en ekstern enhet som står tilkoblet motoren og påvirker motorens styringsdata slik at man får øket effekten. Det finnes dessverre for bransjen vår en lang rekke produkter som gir både dårlig effekt og andre bieffekter som soting og fare for motorstopp eller "nødmodus". Derfor har denne tuningmetoden fått et dårlig rykte. Som kunde vet man ofte ikke hva man har kjøpt før bilen har gått 20-30.000km. Dersom man da f.eks. sitter med slitte dyser kan en billig tuning fort bli dyr. Om denne metoden skal benyttes er det spesielt viktig å styre unna de enhetene som kan gi bivirkninger. Ultimo AS benytter kun kvalitetsprodukter og velger den beste enheten som fungerer optimalt på den enkelte bil. Oftest blir dette den billigste løsningen på sikt, selv om det koster litt mer enn minimum å anskaffe. Finn din bil

Sammenlikning mellom data-tuning, chip-tuning og andre tilsats-enheter:

Likheten:
De fleste metoder gjør noe med de dataene som styrer motoren. Dette er parametere som endrer blandingsforhold luft / drivstoff, turbotrykk, kamakselvinkel, tenningstidspunkt mv. Alle disse dataene spiller sammen og endres separat etter turtall, pådrag osv. Med andre ord er det en svært komplisert prosess og en stor mengde data som må samstemmes og testes før man kan bruke de i respektive bilmodeller.

Metoden vi benytter avhenger av bilen. Generelt kan man bruke følgende mal:
Er det mulig å datatune så er dette å anbefale. Med denne metoden har vi best styring på flest mulig parametere. Noen motorstyringscomputere har ikke denne informasjonen lagt ut slik at vi kan gjennomføre en datatuning. Da må vi velge enten å fysisk bytte chip (chipping), eller å benytte en utvendig kobling for modifisering av data.

Useriøse:
La det være sagt med en gang: Det er ikke alle som legger like store ressurser i sikkerhet. Hvis det er om å gjøre å få flest mulig hestekrefter ut av motoren så er det en enkel sak. Noen produsenter har latt seg friste til å ta snarveier og presenterer løsninger som ser imponerende ut på papiret, men har ikke testet løsningen med sikkerhet for øyet.
Ultimo AS representerer de største aktørerene på markedet som utnytter data-tuning for å optimalisere bilen din. Det er lagt ned betydelige ressurser i å lage programmene sikre og innenfor grenseverdier som bilfabrikantene tolererer.

Uansett løsning: VELG EN SERIØS PRODUSENT !

Powerboks ( power boks / powerbox / power box )
Benyttes ofte i de tilfeller hvor vi ikke på annen måte får tilgang til datautveksling med motorstyringen (motorcomputeren), eller hvor bileier har et absolutt krav om å kunne koble til og fra selv. Dette er en ekstern enhet som kobles til motoren og forblir i motorrommet. Denne påvirker motorens styringsdata slik at man får øket effekten. Det finnes dessverre en lang rekke produkter som gir både dårlig effekt og andre bieffekter som soting, partikkelfilterproblemer, kaldstartproblemer og fare for motorstopp eller "nødmodus". Dessverre vet man ikke hva man har kjøpt før problemene intreffer etterhvert. Ultimo AS benytter kun kvalitetsprodukter og velger den beste enheten som fungerer optimalt på den enkelte bil, og vi har fornøyd-garanti.

Chip-tuning (bytte chip)
Dette er fra 90-tallet den mest kjente metoden og har gjennom en årerekke vært en akseptert måte å trimme på. De seriøse produsentene har gjort en god jobb i å gjøre "chipping" til både morsomt og sikkert. Denne teknologien ligger til grunn også for vår teknologi, men vi har utviklet den enda lenger.
Det har tidligere vært enkelt å lage et trimme-program til en gitt bilmodell, men ettersom hver enkelt bil er blitt utstyrt med en mengde spesifikt tilleggsutstyr har hver enkelt bil blitt mer og mer forskjellig fra hverandre av samme modell. Ikke minst benytter fabrikantene seg av mange underleverandører, slik at en bilmodell med samme motoralternativ fra et gitt produksjonsår kan ha forskjellig f.eks. girkasse, motorkomponenter og elektronisk tilleggsutstyr.
Derfor har det blitt vanskelig å erstatte en originalchip med en trimme-chip. Resultatet kan bli at en del spesifikke ting for din bil ikke lenger fungerer tilfredsstillende eller ikke i det hele tatt hvis man ikke tar hensyn til at biler produseres forskjellig.

Data-tuning:
Ved å koble oss direkte til styringsenheten til motoren har vi full tilgang til alle parametere som innvirker på motorens ytelse. Ved å samstemme disse og samtidig operere innenfor fabrikantens egne grenseverdier for slitasje etc, kan vi levere betydelig økt ytelse med høyeste grad av sikkerhet. Vi bruker nemlig den enkelte bil's originaldata med fullt tilbehør av originalutstyr og drivverksspesifike utstyrsliste som vi modifiserer og optimaliserer. Det betyr at du får tilbake en bil som har alle sikkerhetsprogrammer intakt og at kun motorens ytelse er endret på.Den største fordelen ved at det ikke er byttet noen ekstra deler er at du slipper å betale for unødvendig hardware.
Dette er en utrolig kostnadseffektiv måte for å få en både morsom og sikker bil på !

Hvordan gjør vi en chiptuning / datatuning ?

Les mer her...