tuning_chiptuning

 

Tilbake til hovedmeny
INFO-meny:

1. Hva er data - tuning >

2. Hvordan gjør vi det

3. Sammenlikninger

4. Spørsmål

Hva er data - tuning / chiptuning ?

Det beskriver metoden man bruker når man kobler til bilens elektronikk og "bytter ut" data i motorstyringen. Dette gjøres som regel ved å koble til bilens diagnoseport (serviceport). Dermed kan man utveksle nye data med motorstyringen ved hjelp av tuningutstyr og datamaskin. Med datatuning benytter man altså ikke nye deler eller komponenter i motsetning til chip-tuning hvor man fysisk bytter ut elektronikkdeler. Med denne teknologien er tuningen enkel, effektiv, sikker og kostnadsgunstig. Dessuten kan man også tilbakestille til originalt.

Hva er spesielt med denne metoden ?
I stedet for å bytte chip eller å sette inn en "blackbox" benyttes den originale elektronikken som optimaliseres gjennom diagnoseporten til bilen (OBD II / ADS osv). Det betyr at vi kun endrer de dataene som er nødvendig for å forbedre ytelsen. Alle andre data vil fortsatt være intakt, skreddersydd til den bilen som de er laget for.
Fordeler: Ingen fysiske inngrep eller endringer, ingen nye deler inn i din motor, kun programmering gjennom bilens diagnoseport, ingen montasjekostnader, kan settes tilbake til originaltilstand, rask og kostnadsgunstig installasjon.

Hva er egentlig OBD II ?
Siden 1996 har OBD II vært en standard bl.a. til diagnose og testapparater for biler. OBD II kontakten befinner seg som regel i motorrommet og gir tilgang til styreelektronikken som bl.a. bestemmer bilens ytelse.

Er det ingen ulemper ?
Få eller ingen !
Noen har alltid interesse av å sette ut ufordelaktige rykter. Noen har hørt om useriøse trimmere som ikke har tatt hensyn til alle data som skal beholdes (drivstofforbruk, avgass, slitasje, fabrikkdata, etc). Andre har hørt om havarier etc. I den grad bilfabrikkene ikke enda lager feilfrie biler så er sjansen stor for at det er andre grunner til havariet enn tuningen (bildeler kan dessverre gå istykker selv om bilen er original også). Velger du en seriøs tilbyder vil bilen din ha normale servicer og driftssikkerhet som en utrimmet bil. Ultimo AS utfører kun optimalisering innenfor alle nevnte sikkerhetsmarginer!

Hva blir egentlig gjort ?
Vårt tekniske utstyr består av en programeringsenhet / tilkoblingsboks og tilkoblingskabel for respektive bilmodell i tillegg til datamaskin med tilhørende software. Med dette utstyret kan vi tune bilen din der den befinner seg. Etter nærmere avtale kan vår mobile enhet rykke ut og tune bilen din uten at vi er avhengig av noe "verksted".
Først leser vi av bilens originalprogram og sikkerhetskopierer dette. Deretter optimaliseres ytelsesdata på toppen av bilens originalprogram og kryssumsjekkes mot originalprogrammet slik at ingen data går tapt. Så laster vi det optimaliserte programmet tilbake i bilen og dermed er vi klar til prøvekjøring. Vi kan også levere kunden en kopi av originalprogrammet som en ekstra sikkerhet for eventuell tilbakstilling.


Hvor lang tid tar innstallasjonen ?

En time eller to noe avhengig av bil / modell.
Tilbakestilling til originaltilstand tar ca 15 minutter.

Hva blir endret ?
Ytelsesoptimaliseringen innebefatter betydlig høyere dreiemoment gjennom hele turtallsområdet. Dette fører til lavere drivstofforbruk for de fleste og nesten uforandrede avgassforhold. Originalsoftwaren danner fortsatt basisen i tuningsoftwaren. Det endres ikke på spesifikke verdier og innstillinger eller data som er unike for bilen, som bilens ID, motornummer, drivverksdata, utstyrsdata etc. Samtlige nødprogrammer og feilindikatorer forblir urørt og fungerer som før.

Hvor mye ekstra kraft får jeg?
Sugemotorer: 8-12% mer ytelse, turbomotorer 25-45% mer ytelse.

Kan jeg prøvekjøre ?
Du kan prøvekjøre bilen etter optimaliseringen - er du ikke fornøyd, setter vi bilen tilbake til originaltilstand (no cure-no pay)!
(Garantien gjelder ikke dersom bilen i utgangspunktet har feil / mangler eller slitasje som forårsaker avvikende prestanda)

Hvordan bestiller jeg ?
Les først "Hva er OBD II", "Hvordan gjør vi det" og "Spørsmål" ! Gå deretter til "kontakt" på hovedmenyen.

Les videre på :
2
. Hvordan gjør vi det

tuning_chiptuning