tuning_chiptuning

Sammenlikning
mellom data-tuning, chip-tuning og andre tilsats-enheter


Likheten:

De fleste metoder gjør noe med de dataene som styrer motoren. Dette er parametere som endrer blandingsforhold luft / drivstoff, turbotrykk, kamakselvinkel, tenningstidspunkt mv. Alle disse dataene spiller sammen og endres separat etter turtall, pådrag osv. Med andre ord er det en svært komplisert prosess og en stor mengde data som må samstemmes og testes før man kan bruke de i respektive bilmodeller.

Metoden vi benytter avhenger av bilen. Generelt kan man bruke følgende mal:
Er det mulig å datatune så er dette å anbefale. Med denne metoden har vi best styring på flest mulig parametere. Noen motorstyringscomputere har ikke denne informasjonen lagt ut slik at vi kan gjennomføre en datatuning. Da må vi velge enten å fysisk bytte chip (chipping), eller å benytte en utvendig kobling for modifisering av data.

Useriøse:
La det være sagt med en gang: Det er ikke alle som legger like store resurser i sikkerhet. Hvis det er om å gjøre å få flest mulig hestekrefter ut av motoren så er det en enkel sak. Noen produsenter har latt seg friste til å ta snarveier og presenterer løsninger som ser imponerende ut på papiret, men har ikke testet løsningen med sikkerhet for øyet.
Ultimo AS representerer Tysklands desidert største aktørerer som utnytter data-tuning for å optimalisere bilen din. Det er lagt ned betydelige resurser i å lage programmene sikre og innenfor grenseverdier som bilfabrikantene tolererer.

Uansett løsning: VELG EN SERIØS PRODUSENT !

Powerboks ( power boks / powerbox / power box )
Benyttes i de tilfeller hvor vi ikke på annen måte får tilgang til datautveksling med motorstyringen (motorcomputeren). Dette er en ekstern enhet som kobles til motoren. Denne påvirker motorens styringsdata slik at man får øket effekten. Det finnes dessverre en lang rekke produkter som gir både dårlig effekt og andre bieffekter som soting, kaldstartproblemer og fare for motorstopp eller "nødmodus". Dessverre vet man ikke hva man har kjøpt før problemene intreffer etterhvert. Ultimo AS benytter kun kvalitetsprodukter og velger den beste enheten som fungerer optimalt på den enkelte bil.

Chip-tuning (bytte chip)
Dette er den mest kjente metoden og har gjennom en årerekke vært en akseptert måte å trimme på. De seriøse produsentene har gjort en god jobb i å gjøre "chipping" til både morsomt og sikkert. Denne teknologien ligger til grunn også for vår teknologi, men vi har tatt den enda lenger.
Det har tidligere vært enkelt å lage et trimme-program til en gitt bilmodell, men ettersom hver enkelt bil er blitt utstyrt med en mengde spesifikt tilleggsutstyr har hver enkelt bil blitt mer og mer forskjellig fra andre av samme modell. Ikke minst benytter fabrikantene seg av mange underleverandører, slik at en bilmodell med samme motoralternativ fra et gitt produksjonsår kan ha forskjellig f.eks. girkasse, motorkomponenter og elektronisk tilleggsutstyr.
Derfor har det blitt vanskelig å erstatte en originalchip med en trimme-chip. Resultatet kan bli at en del spesifike ting for din bil ikke lenger fungerer tilfredsstillende eller ikke i det hele tatt. Det er f.eks. greit å vite at bilen ikke får tenningsbank men går automatisk i "nødprogram" dersom uhellet skulle være ute om det er fyllt drivstoff med for lav oktan.

Data-tuning:
Ved å koble oss direkte til styringsenheten til motoren har vi full tilgang til alle parametere som innvirker på motorens ytelse. Ved å samstemme disse og samtidig å operere innenfor fabrikantens egne grenseverdier for slitasje etc, kan vi levere betydelig økt ytelse med høyeste grad av sikkerhet. Vi bruker nemlig den enkelte bil's originaldata med fullt tilbehør av originalutstyr og drivverksspesifike utstyrsliste som vi modifiserer og optimaliserer. Det betyr at du får tilbake en bil som har alle sikkerhetsprogrammer intakt og at kun motorens ytelse er endret på.

Den største fordelen ved at det ikke er byttet noen ekstra deler er at du slipper å betale for unødvendig hardware.
Dette er en utrolig kostnadseffektiv måte for å få en morsom og sikker bil på !


tuning_chiptuning


Med forbehold om feil og endringer